Oversættelser fra engelsk og spansk til et moderne og mundret dansk.

Specialist i marketing, mad, software-beskrivelser m.m.